Mosty a IK

Silniční mosty
 • výstavba, oprava a rekonstrukce mostů
 • monolitické a prefabrikované mosty
 • železobetonové, předpjaté, spřažené, ocelové
 • rámové, jedno – i vícepolové, obloukové, deskové, trámové, přesypané
 • propustky (trubní, železobetonové, ocelové)
Železniční mosty
 • výstavba, oprava a rekonstrukce mostů
 • monolitické a prefabrikované mosty
 • železobetonové, předpjaté, spřažené, ocelové, kamenné a cihelné
 • rámové, jedno – i vícepolové, obloukové, deskové, trámové, přesypané
 • propustky (trubní, železobetonové, ocelové)
Lávky
 • výstavba, oprava a rekonstrukce
 • lávky pro pěší a průmyslové, pro inženýrské sítě
 • železobetonové, předpjaté, spřažené, ocelové, dřevěné
Ostatní
 • železobetonové konstrukce (výstavba, oprava, sanace, rekonstrukce)
 • opěrné stěny
 • hydroizolace mostů a betonových konstrukcí
 • geodetické práce
 • výměnu, opravu a osazení dilatačních závěrů a ložisek
 • tubosidery (ocelové přesypané konstrukce)
 • opravy a rekonstrukce tunelů
 • výstavby, opravy a rekonstrukce podchodů
 • tryskání betonových a ocelových konstrukcí

Mimo-jiné zajištujeme hydroizolace mostních konstrukcí, zvedání konstrukcí, demolice mostů, zakládání – mikropiloty i velkoprůměrové piloty, mostní provizoria, kotvení a pažení, dopravní opatření, sanace betonových konstrukcí apod.

Kontaktní osoby

Vladimír Dvořák

ředitel divize mosty, inženýrské konstrukce a liniové stavby
+420 724 346 051
dvorak@ids-olomouc.cz

Ing. Jaromír Zajíček

vedoucí střediska silničních a železničních mostů - oblast Jih
+420 725 763 862
zajicek@ids-olomouc.cz

Ing. Stanislav Ćmiel

vedoucí střediska silničních a železničních mostů - oblast Sever
+420 777 365 969
cmiel@ids-olomouc.cz

Ing. Martin Kolář

vedoucí střediska železničních a silničních mostů
+420 778 401 556
kolar@ids-olomouc.cz