IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Jsme ryze česká stavební společnost s více než dvacetiletou tradicí realizující všechny druhy stavebních prací na celém území republiky již od roku 1996. Zaujímáme významné postavení na stavebním trhu a mezi stavebními společnostmi.

Společnost má dlouholetou zkušenost v oboru stavitelství a vlastní nespočet referencí o kvalitně a poctivě provedené práci.

Jsme významným partnerem státních organizací, jako je Správa železniční dopravní cesty, Ředitelství silnic a dálnic ČR a územních samosprávních celků.

Rozmanitá činnost společnosti pojímá zejména stavby železniční, silniční, inženýrské a stavby v intravilánu obcí a měst. Důležitým segmentem našeho zaměření je výstavba mostů, pozemní stavitelství, vodní a krajinné stavitelství.

Jsme tým 200 zaměstnanců se zaměřením na realizaci staveb od jejich přípravy až po spolupráci s investorem při kolaudaci.

Jádro pracovníků je tvořeno týmem zkušených, kvalifikovaných zaměstnanců, kteří své dlouholeté zkušenosti získali při realizaci významných staveb, na kterých se rozhodujícím způsobem podíleli. Tito pracovníci dále předávají své zkušenosti novým zaměstnancům ze středních a vysokých technických škol.

Zakládáme si na kvalitě prováděných prací, termínové spolehlivosti a na garanci záruk.

Spolupracujeme s ověřenými subdodavateli v oblasti specializovaných prací souvisejících se stavební činností.

Vedení společnosti

Předseda představenstva
Ing. Petr Buchta

Místopředseda představenstva
Ing. Hynek Schilberger

Člen představenstva
Vladimír Dvořák

Předseda dozorčí rady
Ing. Stanislav Sochor

Členové dozorčí rady
JUDr. Dagmar Zejdová
Ing. Čestmír Kučera

Ke stažení

Zajištěné certifikáty

Zajištění kvalitní služby zákazníkovi jsme podložili získáním certifikátů systému managementu jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2016 a systému environmentálního managementu podle normy ČSN EN ISO 14001:2016. Pro další zvýšení úrovně bezpečnosti při práci proběhla certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle OHSAS 18001:2008.

Jsme držiteli následujících dílčích certifikátů pro produkty:

Rejstřík doplňkových osvědčení strojvedoucích:

  • Rejstřík

Přehled veřejně nepřístupných vleček:

Obchodní podmínky