Rekonstrukce haly vozovny

kolej č. 3 a 4 dílny DPMO a.s.

Datum realizace: červenec – prosinec 2018
Investor: DPM Olomouc

Popis:

Provedeno vybourání stávající betonové konstrukce stávajících montážních jam až po stanovenou úroveň. Při demolici původních jímek byl oproti projektu zastižen jen rostlý terén. Ten musel být vyrovnán až 40 cm tlustou vrstvou podkladního betonu. Dále musely být upraveny stěny výkopu ztraceným bedněním a sanací patek sloupů, které nebyly odstraněny z důvodu rizika ztráty stability stěn haly, patky sloupů tak částečně zasahují do nové základové desky montážní jámy.

Provedení pásové izolace (Testudo SP 25) na celé ploše horního povrchu podkladního betonu (beton C12/15 XO) základové desky. Izolace byla položena na předepsaný povrch nové desky, opatřený penetračním nátěrem (Indever) Izolace byla provedena jako vanová – izolace byla přetažena přes okraje desky až na okolní stěny haly, aby vytvořila vanu.

Na izolaci byla položena ochranná geotextilie (300 g/m2) pro ochranu asfaltových pásů před pokládkou betonářské výztuže ŽB desky. Provedení armování a betonáž základové desky (beton C 30/37 XF4) s jímkou vč. osazení odpadního potrubí, armování a betonáž ŽB rámové konstrukce (opěry, pilíře, schodišť), vč. osazení elektroinstalace.

Po betonáži byla provedena sanace – reprofilace a úprava betonových povrchů (Mapegrout T60, Planitop 400). Následně bylo provedeno osazení kolejnic s upevněním (Vossloh) a podlitím podkladnic (Mapefill) na hlavice pilířů.

Kolejnice byly svařeny 9ks sváry. Montážní jámy byly dále vybaveny ocelovými a zámečnickými konstrukcemi mříž odvodňovacích žlábků, ocelové schody, roštová rampa, rošt odvodňovací jímky.

Finální úprava betonových povrchů byla provedena epoxidovým nátěrem Mapecoat 124 v barvě RAL 7001 -šedá. Pochozí plochy byly prosypány jemným křemičitým pískem. Zhotovené dílo je tedy dodáno jako kompletní a v požadované kvalitě.