Silnice III/46416 – rekonstrukce opěrných zdí u říčky Sezina v obci Bravantice

Datum realizace: srpen – listopad 2017
Finanční objem:  17 170 397 Kč
Investor: Správa silnic Moravskoslezského kraje

Popis:

Opěrná zeď převádí silnici III/46416 v obci Bravantice podél říčky Sezina. Stávající svah podél říčky Sezina vykazuje poruchy, které ovlivňují stávající silnici. Z důvodu stabilizace stávajícího svahu a silnice je potřeba výstavba tohoto objektu.