Dne 10.10. byla v rámci stavby I/11 Rapotín – oprava mostů 11-096, 11-097 zabetonována nosná konstrukce SO 201 včetně opěr.