Silniční stavby

výroba
rekonstrukce
modernizace staveb dopravního stavitelství

Silniční stavby

  • Rychlostní komunikace, silnice I, II a III tříd
  • Místní komunikace, okružní křižovatky a dopravní uzly
  • Parkoviště, zpevněné plochy
  • Účelové komunikace, lesní a polní cesty
  • Cyklostezky, chodníky
  • Technická infrastruktura (inženýrské sítě a kanalizace)

Dále naše firma zajišťuje zemní práce, dlážděné plochy, betonové povrchy, pokládku asfaltových vrstev, dopravní značení a speciální technologie jako frézování, recyklace komunikací za horka, studena, asfaltové zálivky, stabilizace podloží, sanace či injektáže.

Kontaktní osoby

Vladimír Dvořák

ředitel divize mosty, inženýrské konstrukce a liniové stavby
+420 724 346 051
dvorak@ids-olomouc.cz

Ing. Tomáš Matušek

vedoucí střediska liniových staveb
+420 731 608 238
matusek@ids-olomouc.cz