V měsíci říjnu zahajujeme výstavbu nosné konstrukce Přerovské estakády na probíhající stavbě I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí.