Vodní stavitelství

Vodní stavitelství

Mezi klienty si naše společnost získala dobré jméno také v oblasti vodního stavitelství. Provádíme úpravy vodních toků, výstavbu a revitalizaci vodních nádrží, přístavišť a odstraňování nánosů.

Výstavbu protipovodňových hrází a kompletní výstavbu kanalizací. Svou činností působíme i na vodních cestách. Naše společnost se dostala do povědomí širší veřejnosti vybudováním většiny přístavišť na Baťově kanále.

Kontaktní osoby

Vladimír Dvořák

ředitel divize mosty, inženýrské konstrukce a liniové stavby
+420 724 346 051
dvorak@ids-olomouc.cz

Ing. Jan Pospíšil

stavbyvedoucí
+420 778 702 652
pospisil@ids-olomouc.cz

Ing. Tomáš Stejskal

stavbyvedoucí
+420 724 340 970
tstejskal@ids-olomouc.cz