V měsíci říjnu 2019 zahajujeme stavbu: „Servisní stání služebních plavidel – Vnorovy I., Vnorovy II., Veselí n. M.“ na Baťově kanálu.

Investorem je Povodí Moravy, s.p. Termín dokončení stavby je 30.11.2020, zprovoznění plavby na Baťově kanálu je 30.4.2020. Cena díla je 21 479 175 Kč bez DPH.